5 game Android dễ chơi dịp cuối tuần

1. Funky Smugglers (0,99 USD

Trong game này, người chơi sẽ được giao nhiệm vụ là theo dõi những hành khách đi qua máy quét X-quang và kiểm tra xem họ có mang theo những đồ vật bị cấm được giấu trong người hoặc hành lí đi kèm hay không? Nếu có hãy tịch thu chúng lại và loại bỏ chúng trước khi họ vượt qua được hệ thống kiểm soát và mang chúng lên máy bay.

2. Global outbreak (Miễn phí)