Đăng ký GPRS

 

 

 

 

Bước 1: Đăng Ký GPRS trên SIM

Soạn tin: DK GPRS gửi 994

Bước 2: Cài cấu hình GPRS vào máy

Soạn Tin: GPRS gửi 994
Tên Hãng: Nokia = N, Samsung=SA, Sony=SE. Motorola=M, LG=L, Siemens=S. Ví dụ: "GPRS N6300" cho Nokia 6300. Chờ để nhận tin nhắn phản hồi cài đặt. Bấm vào Cài đặt để cài cấu hình GPRS cho máy. Mã PIN để cài đặt: 1234

 


 

 

 

 

Bước 1: Đăng Ký GPRS trên SIM

Soạn tin: DK GPRS gửi 333

Bước 2: Cài cấu hình GPRS vào máy

Soạn Tin: GPRS  gửi 333
Ví dụ: "GPRS 6300" cho Nokia 6300. Chờ để nhận tin nhắn phản hồi cài đặt. Bấm vào Cài đặt để cài cấu hình GPRS cho máy. Mã PIN để cài đặt: 1111


 

 

 

Bước 1: Đăng Ký GPRS trên SIM

Soạn tin: GPRS1 gửi 191 hoặc GPRS2 gửi 191

Bước 2: Cài cấu hình GPRS vào máy

Soạn Tin: GPRS  gửi 191
Ví dụ: "GPRS N6300" cho Nokia 6300. Chờ để nhận tin nhắn phản hồi cài đặt. Bấm vào Cài đặt để cài cấu hình GPRS cho máy. Mã PIN để cài đặt: 1111