Hoàng tử Ba Tư

Hoàng tử Ba Tư

Giới thiệu: Truyện về kinh thành của người dân xứ Ba Tư bị Bọn quái thú tàn phá. Hãy hóa thân thành Hoàng Tử Ba Tư gan dạ và tài…