Chào mừng bạn đến với trang quản trị MOBILE GAME
Bảng điều khiển
Trang chính

Exemple Widget

Cho phep nguoi dung dang ki tai khoan

Thống kê

 • Name
 • Value
 • Trang thai he thong
 • Online
 • Tong so thanh vien
 • 1
 • So thanh vien chua kich hoat
 • 0
 • Cho phep nguoi dung dang ki tai khoan
 • Offline
 • CI Version
 • 1.7.1
 • I7-connection Version
 • 2.1.0
 • PHP Version
 • 5.2.17