Cài GPRS Miễn Phí
Game Bomberman cho Nokia S40

Game Bomberman cho Nokia S40

Giới thiệu: Game Bomberman cho điện thoại:
5320 - 6220 - 6210 - 6124 - 6650 - 5630 - 6730 - 6700 - 6710 - 6788
6760 - 6790 - 5730 - 3250 - 5500 - 5700 - 6110 - 6120 - 6121 - 6260
6290 - E63 - E72 - E52 - E55 - E50 - E51 - E60 - E61 - E62
E65 - E66 - E70 - E71 - E75 - E90 - N71 - N73 - N75 - N76
N77 - N78 - N79 - N80 - N81 - N82 - N85 - N86 - N91 - N92
N93 - N95 - N96

Để tải game Stick Bomberman về điện thoại Nokia S40

Soạn Tin: 9993384 gửi 6655