Cài GPRS Miễn Phí
Game Mobile Pocket PC

Game 1 cho Pocket PC

Giới thiệu: Game 1 cho điện thoại: HTC, O2, Hewlett-Packard, Dell, i-mate, Dopob, HP, Eten

Để tải game 1 về điện thoại Pocket PC

Soạn Tin: 9993168 gửi 6655

Game 2 cho Pocket PC

Giới thiệu: Game 2 cho điện thoại: HTC, O2, Hewlett-Packard, Dell, i-mate, Dopob, HP, Eten

Để tải game 2 về điện thoại Pocket PC

Soạn Tin: 9993169 gửi 6655

Game 3 cho Pocket PC

Giới thiệu: Game 3 cho điện thoại: HTC, O2, Hewlett-Packard, Dell, i-mate, Dopob, HP, Eten

Để tải game 3 về điện thoại Pocket PC

Soạn Tin: 9993170 gửi 6655