List/Grid

Tag Archives: download game long tinh 2

Hướng dẫn game Long Tinh 2

Hướng dẫn game Long Tinh 2

Bối cảnh Long Tinh Truyền Thuyết Tương truyền: Khi  vạn vật còn là một khối hỗn độn, trời đất còn nhập làm một…tối tăm… vô định. Bàn Cổ- Thần tối cao trong… Xem chi tiết »