Nintendo đưa Unity Engine lên Wii U

Unity Engine được biết đến nhiều nhất trong việc hỗ trợ phát triển các game di động, tải về, nhưng CEO của Unity Technologies, David Helgason thấy engine của công ty mình có nhiều sự linh hoạt hơn thế (thực tế là cũng có những game lớn dùng Unity).

Nintendo có vẻ cũng đồng ý với điều đó, bằng sự hợp tác cùng Unity trong việc cấp phép toàn cầu, trao quyền cho các nhà phát triển game được sử dụng các công cụ của Unity trong quá trình làm game Wii U nếu muốn.

Sự hợp tác này cũng mở ra con đường tiếp cận Wii U cho cộng đồng hơn 1,2 triệu người đang sử dụng Unity Engine ở nhiều studio lớn nhỏ khắp nơi. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực bắt đầu sớm nhất là vào năm sau.

Theo: NintendoVN

Tin khác :