Samsung Galaxy S3 tải trang nhanh hơn so với iPhone 5

Các bài kiểm tra cho thấy rằng Samsung Galaxy S3 tải các trang web nhanh hơn nhiều hơn so với iPhone 5 trên mạng không dây LTE.

Các thử nghiệm được tiến hành bởi Strangeloop Networks, một nhà cung cấp phần mềm tối ưu hóa mạng, đã tiết lộ rằng Samsung Galaxy S III tải trang web 9% nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh iPhone 5. S3 Galaxy chạy trên một nền tảng Android, trong khi iPhone chạy trên iOS 6.

Networks Strangeloop báo cáo rằng các kết quả đã được dựa trên các dữ liệu trong các bài kiểm tra được tiến hành vào tháng Bảy và tháng Chín với 6 thiết bị khác nhau.

Các thử nghiệm được thực hiện trên 200 website thương mại điện tử khác nhau. Strangeloop Networks cũng thông báo rằng iPad 2 tải các trang web 22% nhanh hơn so với Samsung Galaxy Tablet trên mạng không dây 3G.

Trong một so sánh Strangeloop Networks cũng nhận thấy rằng điện thoại thông minh Galaxy S mất 11,8 giây để tải một trang web trong khi iPhone 4 mất 11,5 giây để làm việc tương tự. Điều này chậm hơn so với việc tải trên máy tính để bàn trung bình 40%.

Tuy nhiên, mọi việc thay đổi khi thử nghiệm trên mạng LTE. Nó cho thấy rằng LTE nhanh hơn mạng 3G 27%. Tuy nhiên, không có lần thử nghiệm nào tốc độ trên LTE nhanh hơn 10 lần so với 3G như quảng cáo. Thời gian tải một trang web trung bình trên LTE là 8,5 giây so với 11,7 giây của mạng 3G.

Giám đốc điều hành Strangeloop Networks, Jonathan Bixby cho biết: “Mặc dù mạng LTE đã được cải thiện rất nhiều về hiệu năng nhưng tốc độ vẫn còn quá chậm”.

Nếu một khách hàng muốn bạn giới thiệu cho chiếc điện thoại tải trang ít hơn 4s. Sự lựa chọn của bạn sẽ là iPhone 5 hay Samsung Galaxy S3?

Theo: Sforum

Tin khác :